Informacje prawne

Informacje zawarte na tej stronie nie zastępują porady lekarskiej. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Informacje te nie są przeznaczone do diagnozowania, zapobiegania lub leczenia. Strona ani autorzy nie mogą być w żadnym wypadku pociągnięci do odpowiedzialności.

W żadnym wypadku strona fundacja-anioly.org nie kupuje, nie przechowuje ani nie sprzedaje leków. Zespół fundacja-anioly.org stara się dostarczać istotne i obiektywne informacje na temat różnych chorób, patologii, objawów i innych tematów medycznych. Artykuły te w żaden sposób nie zastępują opinii lekarza.

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, tożsamość różnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie i utrzymanie strony internetowej fundacja-anioly.org jest ujawniana użytkownikom strony:

Osoba odpowiedzialna za publikację: formularz kontaktowy
Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub osoba prawna.
Webmaster: formularz kontaktowy.